บันทึกประจำวัน สัปดาห์ที่ 2
หน่วยสนใจเรื่องสัตว์

วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะดูแลเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำ
ก่อนเข้าห้องเรียน เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้า สอนเคลื่อนไหวและจังหวะ(ผู้นำ-ผู้ตาม)
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (เรื่องสัตว์เลี้ยง) กิจกรรมสร้างสรรค์ (หุ่นนิ้วสัตว์หรรษา)
กิจกรรมกลางแจ้ง (เล่นเครื่องเล่น-สนาม)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็กล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์เข้านอน
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษา ส่งเด็กกลับบ้านและเตรียมสื่อการสอนในวันพรุ่งนี้
หมายเหตุ* พรุ่งนี้ให้เด็กนำแผ่นซีดีที่ไม่ใช้แล้วมาคนละ 1 แผ่น
…………………………………………
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะ ดูแลเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องเรียน สอนกิจกรรมเคลื่อนไหว(การปฏิบัติตามข้อตกลง) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (เรื่องรูปร่างลักษณะของสัตว์) กิจกรรมสร้างสรรค์ (หมีแพนด้าน้อยของหนู)
กิจกรรมกลางแจ้ง (เกมเสือกินวัว)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็กล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์เข้านอน เล่านิทานให้เด็กฟัง
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษา ส่งเด็กกลับบ้านและเตรียมสื่อการสอนในวันพรุ่งนี้
…………………………………………
วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะ ดูแลเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องเรียน สอนกิจกรรมเคลื่อนไหว (การปฏิบัติตามคำสั่ง) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (เรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์) กิจกรรมสร้างสรรค์ (กระต่ายน้อยน่ารัก) กิจกรรมกลางแจ้ง (เกมงูกินหาง)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็กล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์เข้านอน
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษา สอนพิเศษเด็ก (การพูดของเด็ก พฤติกรรมมารยาทของเด็กที่ควรปฏิบัติ)ส่งเด็กกลับบ้าน และเตรียมสื่อการสอนในวันพรุ่งนี้
…………………………………………
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะ ดูแลเด็กเข้า แถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องเรียน เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้า สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (เรื่องประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง) วันนี้พาเด็กออกไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์นอกห้องเรียน (แผ่นซีดีหรรษา ซึ่งให้เด็กทำเป็นรูปสิงโตและแกะ) กิจกรรมกลางแจ้ง (เกมลิงชิงบอล)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็ก ล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์ไหว้พระเข้านอน
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม และดูวีดีเกี่ยวกับสารคดีสัตว์ เพราะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยสนใจเรื่องสัตว์ ส่งเด็กกลับบ้านและ เตรียมสื่อการสอนในวันพรุ่งนี้
…………………………………………
วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า รับเด็กจากผู้ปกครอง พาเด็กไปเก็บขยะ ดูแลเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ พาเด็กไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องเรียน เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้า สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวฯ (การทำท่ากายบริหารประกอบเพลง) กิจกรรมเสริมฯ (ความเมตตากรุณา) กิจกรรมสร้างสรรค์ (การทำงานเป็นทีม)
กิจกรรมกลางแจ้ง (การเล่นบ่อน้ำบ่อทราย)
ช่วงกลางวัน พาเด็กไปรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลเด็กล้างหน้าแปรงฟัน เก็บเงินออมเด็ก
สวดมนต์เข้านอน
ช่วงเย็น ให้เด็กดื่มนม เล่นเกมการศึกษา ให้เด็กดูสารคดีเรื่องสัตว์ ส่งเด็กกลับบ้าน ทำความสะอาดห้องเรียน
…………………………………………
วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า ซักผ้าทำความสะอาดหอพัก พักผ่อน/ พิมพ์แผนการสอน ทำเอกสารสำหรับให้เด็กเรียนพิเศษ แล้วปริ้นส์งาน
ช่วงเย็น อ่านหนังสือ/ กลับมาพิมพ์แผนการสอนในสัปดาห์ต่อไป
…………………………………………
วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2552
ช่วงเช้า วันนี้รีดผ้าและแวะไปช่วยงานครูประจำชั้น ดูอินเตอร์เน็ต อ่านหนังสือเตรียมสอยเยียวยาของครูเพื่อเป็นแนวทางในการสอบต่อไป แล้วร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวคุณครูประจำชั้น
ช่วงเย็น พิมพ์แผนการสอน ทำความสะอาดห้องเรียน ช่วยเพื่อยกโต๊ะ (พักผ่อน)
…………………………………………

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ